Depesze

Alterco zmniejszyło stratę w I kwartale
2014-09-23  |  08:09

Strata netto spółki Alterco w I kwartale 2014 roku spadła do 3,6 mln zł w porównaniu do 5 mln zł straty poniesionej rok wcześniej. Przychody spółki były w tym czasie symboliczne i wyniosły 61 tys zł.

Spółka Alterco 22 września opublikowała swoje wyniki finansowe za I kwartał 2014 roku. Aktywa spółki warte są 110 mln zł . Jej zobowiazania krótkoterminowe - według tego sprawozdania - wynosza 293 mln zł, a pozostałe 212 mln zł.

– Biorąc pod uwagę aktualną sytuację spółki Alterco oraz jej Grupy Kapitałowej, zarząd spółki wskazuje na istnienie zagrożenia co do możliwości kontynuowania działalności – poinformowano w sprawozdaniu.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także