Depesze

UKE: beneficjenci pomocy publicznej muszą udostępniać operatorom sieci dostępowych regionalne sieci szerokopasmowe
2014-09-30  |  15:20

Prezes UKE poinformowała, że w jej opinii operatorzy sieci dostępowych powinni mieć dostęp do regionalnych sieci szerokopasmowych wybudowanych ze środków publicznych.

Prezes UKE będzie zatwierdzać, monitorować i weryfikować warunki dostępu do RSS oraz rozstrzygać spory pomiędzy operatorami w zakresie dostępu do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych – poinformował UKE w komunikacie.

Sieci szkieletowo-dystrybucyjne budowano ze wsparciem środków unijnych głównie z myślą o białych plamach, czyli obszarach nierentownych z punktu widzenia działalności telekomunikacyjnej. Dlatego prezes UKE stoi na stanowisku, że stawki hurtowe powinny przede wszystkim zachęcać do budowy sieci ostatniej mili i umożliwiać świadczenie usług w cenach akceptowalnych dla klientów w białych plamach – głosi komunikat.

Urząd uzasadnia także, że obowiązek ten wynika z decyzji Komisji Europejskiej, wydawanych w odniesieniu do poszczególnych projektów budowy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych oraz na mocy Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i umów o dofinansowanie projektów.

Prezes UKE zapowiedziała na październik publikację oferty referencyjnej, w której określi zalecane warunki dostępu do RSS. Jej ostateczna wersja zostanie opublikowana pod koniec listopada br. Rozpoczęcie procedury zatwierdzania warunków dostępu do RSS jest planowane na początku 2015 r.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także