Depesze

Netia: Zysk netto niższy rdr. w I półroczu o 11,5 proc.; zmiana dyrektora finansowego
2014-08-28  |  16:25

Niższe przychody i zysk Netii. Rośnie liczba usług telewizyjnych, spada udział w krajowym rynku internetu szerokopasmowego. Zmiana na stanowisku dyrektora finansowego spółki.

Przychody za I półrocze 2014 r. spółki Netia SA wyniosły 856,5 mln zł wykazując spadek o 11 proc. w stosunku do I półrocza 2013 r.

Spadek przychodów był związany z niższą liczbą usług (RGU), które zmniejszyły się o 6 proc. rok-do-roku. Netia szacuje także, że 30 proc. spadku przychodów rok-do-roku było spowodowane mającą miejsce w 2013 r. obniżką stawek MTR. Spółka oczekuje, że wpływ przeprowadzonej w 2013 r. obniżki stawek MTR na zmianę poziomu przychodów w porównywanych okresach będzie coraz mniejszy, gdyż ostania redukcja stawek miała miejsce w lipcu 2013 r. Spadek liczby aktywnych usług był w dalszym ciągu skoncentrowany w podsegmencie klientów indywidualnych – B2C (Home) i w obszarze stacjonarnych usług głosowych. Obniżka stawek MTR wpłynęła głównie na poziom przychodów w segmencie usług dla klientów biznesowych – B2B (Carrier) – tłumaczy Netia w raporcie.

Zysk netto odnotowany w I półroczu 2014 r. wyniósł 19,2 mln zł w stosunku do zysku netto w wysokości 21,7 mln w I półroczu 2013 r.

Zysk netto za I półrocze 2014 r. uwzględnia 11,0 mln zł odsetek z tytułu obsługi kredytu zaciągniętego w 2011 r. na sfinansowanie akwizycji Grupy Dialog wobec 16,8 mln zł odsetek z tego tytułu odnotowanych za I półrocze 2013 r. – podkreślają autorzy raportu.

Liczba usług telewizyjnych świadczonych przez Netię na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosła 128,7 tys., co stanowiło wzrost o 28 proc. w porównaniu do 100,1 tys. rok wcześniej.

Liczba usług szerokopasmowych wyniosła 826,3 na koniec półrocza, co stanowiło spadek o 4 proc. z poziomu 859,7 na koniec I półrocza ub.r.

Netia szacuje, że jej łączny udział w rynku stacjonarnych usług szerokopasmowych wyniósł około 12,2 proc. wobec 13 proc. rok wcześniej – podała Netia w raporcie.

Netia poinformowała także o zmianie w zarządzie. Ze swojej pełnionej ponad 8 lat funkcji zrezygnował Jon Eastick, główny dyrektor ds. finansowych i członek Zarządu. Eastick kończy pracę na koniec dnia 31 sierpnia 2014 r.

Na stanowisko członka zarządu i dyrektora finansowego Rada Nadzorcza powołała Pawła Szymańskiego. Powołanie będzie skuteczne z dniem 1 września 2014 roku. Paweł Szymański przechodzi do Netii ze stanowiska CFO firmy deweloperskiej Marvipol S.A.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także