Depesze

Polfa wyemituje obligacje za 2,3 mln zł
2014-10-02  |  10:03

Zarząd Polfy zdecydował 30 września o emisji nie więcej niż 2,3 tys obligacji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji 1 tys zł.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także