Depesze

Obligacje spółki Unidevelopment na Catalyst
2014-09-17  |  16:34

Warte 20 mln zł obligacje spółki Unidevelopment zadebiutują 18 września na rynku Catalyst.

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR dla depozytów złotówkowych o terminie zapadalności 6 miesięcy (WIBOR 6M) oraz marży w wysokości 5,00 proc.

Datą wykupu obligacji jest 7 marca 2017 roku.

Będzie to 191 emitent papierów dłużnych na rynku Catalyst oraz 40 debiut na tym rynku w 2014 roku.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także