Depesze

Obligacje Paged wartości 70 mln zł trafią 22 września na Catalyst
2014-09-19  |  08:35

Od 22 września będą  notowane w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela spółki Paged o wartości 70 mln zł.

Paged oferuje oblikacje o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, w tym 49 tys obligacji na okaziciela serii IV o łącznej wartości nominalnej 49 mln zł oraz 21 tys obligacji na okaziciela serii V o łącznej wartości nominalnej 21 mln zł.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także