Depesze

Nanontel sprzedał obligacje za 3 mln zł
2014-10-03  |  11:00

Nanotel  sprzedał 3 tys obligacji na okaziciela serii D o wartości 1 tys zł każda w subskrypcji prywatnej.

Przydział obligacji nastąpił w dniu 30 września, bez redukcji, a papiery objęło 3 inwestorów.

Łączne koszty emisji obligacji wyniosły 100 tys zł

(Newseria Inwestor)

Czytaj także