Depesze

Na Catalyst trafią warte 6,6 mln zł obligacje spółki ED Inwest
2014-09-22  |  08:46

ED Inwest wprowadzi na rynek Catalyst obligacje za 6,6 mln zł.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydował 19 września o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 6,6 tys. obligacji na okaziciela serii A spółki ED invest o wartości nominalnej 1 tys. zł każda.

Termin debiutu obligacji zostanie dopiero ogłoszony.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także