Depesze

Magellan: Emisja obligacji za 58,3 mln zł
2014-09-26  |  10:19

Spółka Magellan wyemitowała obligacje o wartości 58,3 mln zł.

Magellan poinformował, że w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych na podstawie umowy zawartej z mBankiem, przeprowadził 25 września emisję 148 obligacji kuponowych z dwuletnim terminem zapadalności, 325 obligacji kuponowych  z czteroletnim terminem zapadalności oraz 110 obligacji kuponowych  z pięcioletnim terminem zapadalności. Ich łączna wartość nominalna to 58,3 mln zl. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności spółki.

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. zł, a ich cena emisyjna została ustalona na podstawie stopy WIBOR 6M powiększonej o marżę. Rozliczenie kuponu obligacji następować będzie w okresach półrocznych. Obligacje nie są zabezpieczone.

Wartość zaciągniętych zobowiązań spółki według opublikowanych danych na ostatni dzień kwartału przed propozycją nabycia czyli  30 czerwca wynosi 787 mln zł.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także