Depesze

ARP kupiła obligacje Polimeksu-Mostostal
2014-10-01  |  17:17

Agencja Rozwoju Przemysłu zapłaciła za obligacje Polimeksu-Mostostal.

ARP nabyła obligacje spółki serii B o łącznej wartości nominalnej 58,5 mln zł oraz obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 73 mln zł. Część z nich stanowią obligacje zamienne, które Agencja będzie mogła wymienić na akcje po cenie 4 gr za sztukę. Taka konwersja dałaby możliwość objęcia 33 procent akcji Polimeksu-Mostostal.

Emisja obligacji powiązana jest z konwersją zobowiązań wobec wierzycieli finansowych na kapitał własny spółki. Łączna wartość konwersji wyniosła 470 mln zł. Polimex-Mostostal wyemitował łączenie ponad 2,6 mld akcji serii R. Średnia cena akcji wyniosła 17,5 gr.

– Skala konwersji jest precedensowa. Jest jedna z największych restrukturyzacji finansowych w Polsce – podkreślono w komunikacie.

Pozyskane środki umożliwią spółce Polimex-Mosotstal przeprowadzenie zmian organizacyjnych, których wynikiem będzie powstanie holdingu. Jego głównymi kompetencjami będzie wyspecjalizowana działalność inżynieryjno-projektowa w energetyce i petrochemii prowadzona przez dwie wydzielone spółki: Naftoremont-Naftobudowa i Polimex Energetyka. Spółki będą miały mocną pozycję na rynku nie tylko ze względu na doświadczenie i techniczne kompetencje pracowników, ale także na jakość świadczonych usług.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także