Depesze

ARP kupi obligacje Polimeksu-Mostostal
2014-09-12  |  17:17

Agencja Rozwoju Przemysłu zdecydowała o nabyciu obligacji spółki Polimeks-Mostostal. ARP dokapitalizuje ją poprzez objęcie pięcioletnich obligacji o wartości ok. 132 mln zł.

Decyzja – podkreślono w komunikacie – jest warunkowa i uzależniona od formalnego zamknięcia restrukturyzacji finansowej, które powinno nastąpić w ciągu najbliższego tygodnia.

Emisja obligacji powiązana jest z konwersją zobowiązań wobec wierzycieli finansowych na kapitał własny spółki. Łączna wartość konwersji może wynieść około 0,5 mld zł po średniej cenie 17,5 gr za akcję. Skala konwersji jest precedensowa. Będzie to jedna z największych restrukturyzacji finansowych w Polsce. Część z obligacji stanowić będą  obligacje zamienne, które ARP będzie mogła wymienić na akcje po cenie 4 gr za sztukę.

– Decyzje dotyczące nabycia obligacji poprzedzone były wnikliwymi analizami szans i zagrożeń związanych z sytuacją Polimeksu-Mostostalu – informuje ARM w komunikacie. – Niezwykle istotna była ocena deklarowanego zaangażowania wierzycieli finansowych w dalszym procesie restrukturyzacji spółki. Ważną rolę odegrał również test prywatnego inwestora przygotowany przez jedną z czterech największych firm doradczych.

ARP jest zaangażowana w restrukturyzację Polimeksu-Mostostalu od 2012 roku. SPV Operator z Grupy Kapitałowej ARP posiada 20,44 procent akcji spółki. W przypadku realizacji opcji zamiany obligacji na akcje Grupa Kapitałowa będzie miała możliwość osiągnięcia docelowo 33 procent udziału w akcjonariacie Polimeksu-Mostostalu.

– Analiza ostatnich działań Polimeksu-Mostostalu związanych z procesem restrukturyzacji oraz realizowane przez tę spółkę projekty, dają podstawy, aby prognozować, że kondycja spółki będzie sukcesywnie poprawiać się, co powinno się przełożyć w perspektywie najbliższych lat na wzrost wartości jej akcji – ocenia  ARP,  podkreślając, że traktuje zaangażowanie biznesowe, jakim jest zakup obligacji Polimeksu-Mostostal jako inwestycję długoterminową.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także