Depesze

Zgoda KNF na działalność IB TFI
2014-08-05  |  14:50

KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na działalność nowego towarzystwa funduszy inwestycyjnych – IB TFI.