Depesze

Wzrastają aktywa Altus TFI, rośnie liczba funduszy towarzystwa
2014-08-07  |  11:57

Mimo politycznych niepokojów i ostrożności inwestorów, Altus TFI powiększa aktywa i liczbę funduszy.

Wartość funduszy Altus TFI S.A. wzrosła na koniec lipca 2014 r. do 3,37 mld zł, to o 18 proc. więcej w porównaniu do końca 2013 r. Towarzystwo zwiększyło przez pierwsze siedem miesięcy roku liczbę funduszy do 44. To o 8 więcej niż na koniec ub.r.

Dodatkowo Towarzystwo zarządza 1,8 mld zł w ramach usługi asset management.

W lipcu największym zainteresowaniem cieszyły fundusze o bezpiecznych strategiach inwestycyjnych. Ma to związek z ciągle dużą zmiennością na rynkach finansowych – wyjaśnił Tomasz Dudziński, dyrektor departamentu wsparcia sprzedaży Altus TFI S.A. – W ubiegłym miesiącu mieliśmy do czynienia z serią złych informacji geopolitycznych. Konflikt na Ukrainie (...) nabrał nowego wymiaru, czego przejawem było zaostrzenie międzynarodowych sankcji wobec Rosji. Do tego nastąpiła eskalacja wydarzeń na Bliskim Wchodzie. To wszystko miało negatywny wpływ na nastroje inwestorów. Taka sytuacja nie sprzyja funduszom akcyjnym. Na szczęście odpływy udaje się nam rekompensować dzięki konwersjom środków i napływom do funduszy opartych na strategiach dłużnych lub absolutnej stopy zwrotu – dodaje.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także