Depesze

Spadek przychodów Skyline Investment
2014-08-08  |  10:51

Skyline Investment wykazuje minimalny zysk, spadają jednak przychody spółki. Na grupę zarabia prawie tylko odzieżowa spółka S.B.S.

Grupa kapitałowa Skyline Investment zanotowała w I poł. 2014 r. 2,96 mln zł przychodów ze sprzedaży, to o ok. 46 proc. mniej niż w tym samym okresie ub.r.

Zysk netto w I poł., choć niewielki, bo w wysokości 11 tys. zł. pokazuje znaczną poprawę w stosunku do analogicznego okresu ub.r., kiedy grupa zanotowała stratę 1,88 mln zł.

Największe przychody przyniosła grupie w minionym półroczu firma S.B.S. Sp. z o.o., której łączne przychody w I półroczu 2014 r. wyniosły 2,5 mln zł, co stanowiło 80 proc. wszystkich przychodów, jak wyjaśniają autorzy raportu. To właśnie S.B.S. przejęła działalność DST Outlet, firmy działającej w segmencie odzieżowym grupy.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także