Depesze

Skanska złożyła najkorzystniejszą ofertę na budowę brodnickiej obwodnicy
2014-09-24  |  12:32

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała siedem ofert firm zainteresowanych budową obwodnicy Brodnicy. Najniższą cenę wykonania tej drogi złożyło konsorcjum firmy Skanska, które zaproponowało wykonanie prac za 47,8 mln zł brutto.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie więcej niż 64,7 mln zł brutto.

– 24 września 2014 roku otwarte zostały oferty w przetargu na budowę obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 – informuje w komunikacie GDDKiA. – Wśród zainteresowanych są m.in.: firmy z Polski, Hiszpanii, Czech i Niemiec. Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja złożonych ofert. Po pozytywnym zakończeniu tego etapu nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą i przekazanie placu budowy.

Prace potrwają 13 miesięcy, a gwarancja będzie obejmować nową drogę przez 10 lat.

Pierwszy etap budowy obwodnicy Brodnicy został już zrealizowany w 2011 roku. Polegał on na budowie ronda, które połączyło ulicę Podgórną za pośrednictwem trasy przemysłowej z ulicą Sądową.

Nowa inwestycja pozwoli teraz połączyć istniejące już rondo z droga krajową nr 15 i wyprowadzić ruch z centrum miasta. Prawie 1,5 km trasa ominie miasto od północy i znacznie skróci czas przejazdu kierowcom jadącym z Torunia w kierunku Olsztyna. Inwestycja zakłada budowę nowej jezdni drogi nr 15, budowę estakady nad ul. Wiejską, torami PKP i terenami zalewowymi rzeki Łacha. W ramach inwestycji w okolicach rond wybudowane lub dokończone zostaną chodniki, drogi dojazdowe, lokalne i zbiorcze w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania drogi krajowej nr 15.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także