Depesze

PHN: Zgoda sądu na podwyższenie kapitału zakładowego
2014-08-08  |  09:30

Decyzja sądu pozwala PHN na podwyższenie kapitału zakładowego i emisję ponad 400 tys. akcji, które zostaną przekazane pracownikom firm grupy w ramach przepisów krajowych o prywatyzacji.

Polski Holding Nieruchomości otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy dotyczące zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji 414 444 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Po zarejestrowaniu wniosku kapitał zakładowy PHN wynosi obecnie 46 226 614 zł, co daje łączną liczbę 46 226 614 głosów na Walnym Zgromadzeniu i dokładnie tyle samo akcji.

Jak informuje PHN w komunikacie, akcje Serii C nabywane są w wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B Spółki zaoferowanych nieodpłatnie tym pracownikom spółek Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo oraz Dalmor, którym stosownie do przepisów art. 36 i n. Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dn. 31 sierpnia 1996 r. przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów danej spółki.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także