Depesze

Obligacje LC Corp SA od 12 sierpnia na Catalyst
2014-08-08  |  13:50

Obligacje dewelopera LC Corp SA o wartości 50 mln zł będą notowane na rynku Catalyst od 12 sierpnia 2014 r. do 27 maja 2019 r.

Zarząd spółki LC Corp SA poinformował w komunikacie o wyznaczeniu przez Bond Spot daty pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela. Do obrotu dopuszczonych będzie 50 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł i jednostkowej wartości nominalnej 1 tys. zł.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także