Depesze

Konsorcjum Strabag oraz Heilit+ Woerner zbuduje obowodnicę Kościerzyny
2014-09-10  |  16:45

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała z konsorcjum Strabag oraz Heilit+ Woerner umowę na budowę obwodnicy Kościerzyny. Koszt wybudowania tej 7,6 km trasy to 165 mln zł. Projekt nowej obwodnicy powinien powstać do maja 2015 r. Budowa potrwa kolejne 30 miesięcy.

Zgodnie z kontraktem powstanie droga z dwoma pasami w jedną stronę i jednym w drugą. Wykonawca musi uwzględnić rezerwę pod przyszłą rozbudowę obwodnicy tak, by miała po dwa pasy ruchu w każdą stronę.

Celem inwestycji jest – jak zaznaczono w komunikacie – odciążenie miasta i wyprowadzenie z niego tranzytowego ruchu pojazdów. Nowa trasa ma też udrożnić szlak komunikacyjny przez teren Kaszub i uczynić jej okolice atrakcyjnymi dla potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców.

Przebieg trasy wyznaczony został na gruntach ornych, co zminimalizuje utrudnienia komunikacyjne w okolicach Kościerzyny – podkreślono dalej. Prace budowlane będą przebiegały na terenie morenowym w sąsiedztwie trzech jezior: Wierzysko, Dobrogoszcz, Bibrowskie oraz licznie występujących na nim oczek wodnych. Początkowy odcinek o długości 1120 metrów przetnie kompleks leśny Nadleśnictwa Kościerzyna. Trasa dwukrotnie będzie przecinała ciąg ekologiczny rzeki Bibrowa, a w końcowym odcinku o długości 1000 metrów będzie przebiegała wzdłuż tej rzeki. Obejmie także rejon korytarza ekologicznego rzeki Wierzyca.

Obwodnica Kościerzyny powstanie w ciągu drogi krajowej nr 20 łączącej Stargard Szczeciński i Gdynię. Kontrakt obejmuje budowę czterech węzłów drogowych, łączących trasę główną z innymi drogami: Węzeł Kościerzyna Zachód (połączenie z drogą powiatową Kościerzyna-Wdzydze), Węzeł Kościerzyna Południe (skrzyżowanie z DW nr 214), Węzeł Kościerzyna Wschód (skrzyżowanie z DW nr 221) oraz Węzeł Wierzyca (skrzyżowanie z DK nr 20). Początek projektowanego przez wykonawcę odcinka obwodnicy leży około 1 km od miasta Kościerzyna, koniec jej sięga miejscowości Kościerska Huta"

W ramach inwestycji przebudowane lub zbudowane zostaną też drogi lokalne i dojazdowe przylegające do nowej trasy. Powstanie też wiadukt biegnący nad linią kolejową mosty oraz urządzenia ochrony środowiska, w sumie 9 obiektów inżynieryjnych.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także