Depesze

INC SA: Krajowy Rejestr Sądowy zatwierdził scalenie akcji
2014-08-13  |  15:00

Scalenie akcji INC SA 1:4 zatwierdzone przez sąd. Powiadomienie z KRS spółka otrzymała 13 sierpnia br.

Krajowy Rejestr Sądowy zatwierdził 6 sierpnia 2014 r. postanowienie akcjonariuszy spółki INC SA, firmy działającej w obszarze inwestycji oraz doradztwa na rynku kapitałowym, o zwiększeniu wartości nominalnej akcji z 0,5 zł do 2 zł, podała spółka w komunikacie. Połączenie akcji oznacza jednoczesne proporcjonalne zmniejszenie liczby akcji z 33 372 396 do 8 343 099 sztuk, czyli scalenie akcji, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego oraz zachowaniu niezmienionych uprawnień z akcji. Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.

Zmiany w statucie na temat scalenia zostały zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą 20 maja br.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także