Depesze

PZU: Wzrost zysku netto w I półroczu o 2,7 proc.
2014-08-27  |  10:25

Zysk netto grupy PZU wzrósł o 2,7 proc. do 1,7 mld zł. Spółka ma nadzieję na dalsze wzrosty dzięki przejęciom, zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą.

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto PZU spadły w I półroczu 2014 r. o 0,7 proc. do poziomu 8,4 mln zł. Dochód z działalności inwestycyjnej grupy PZU wyniósł w omawianym okresie 1,4 mld zł i był wyższy rdr o 40 proc. Zysk netto był wyższy o 2,7 proc. i przekroczył 1,7 mld zł.

Składka przypisana brutto w wysokości 4294 mln zł [w II kwartale] była o 1,0 proc. niższa niż w I półroczu 2013 roku, na skutek spadku przypisu w ubezpieczeniach komunikacyjnych – tłumaczy PZU w komunikacie.

PZU zauważa poprawę warunków gospodarczych społeczeństwa – wyższe płace, poprawa na rynku pracy, ożywienie gospodarcze. Niskie stopy mogą być jednak zagrożeniem dla przychodów spółki.

Tymczasem niskie rynkowe stopy procentowe kreują ryzyko dla sektora ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Utrudniają bowiem między innymi osiągnięcie gwarantowanych stóp zwrotu przez ubezpieczycieli na życie i fundusze emerytalne – tłumaczą autorzy raportu finansowego.

Posiadając wysoką bazę kapitałową Grupa PZU poszukuje możliwości inwestycyjnych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Ważnym wydarzeniem w pierwszej połowie 2014 roku dla realizacji strategii rozwoju Grupy PZU było podpisanie umowy, która przewiduje przejęcie w Polsce wiodącego gracza ubezpieczeń direct  Link4 oraz liderów rynków: litewskiego  Lietuvos Draudimas AB, łotewskiego  AAS Balta oraz estońskiej spółki Codan Forsikring A/S – przypomina PZU.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także