Depesze

KNF: W I poł. br. otwarto 25 tys. IKE i 20 tys. IKZE
2014-08-27  |  13:50

Rośnie rdr liczba nowo zakładanych IKE, rośnie tez liczba wpłat na konta. Mniej zakłada się natomiast kont IKZE, rośnie za to ich wartość.

W I półroczu 2014 r. otwarto 25,3 tys kont IKE, w tym było 21,3 tys. założonych po raz pierwszy. Reszta były to konta IKE założone w związku z dokonaniem wypłaty transferowej z IKE  lub założone w związku z dokonaniem wypłaty transferowej z programu emerytalnego, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego. W tym samym okresie 2013 r. było o 23 proc. więcej otwartych kont.

W I poł. roku wpłacono ponad 466,8 mln zł na 208,2 tys. kont IKE. To więcej w porównaniu do wpłat w I poł. ub.r., kiedy wpłacono pieniądze na 211,6 tys. kont. Łączna suma to 447,7 mln zł. Konta należące do kobiet stanowiły 52,5 proc. wszystkich 816,7 tys. kont IKE aktywnych w I półroczu br. Był to minimalnie niższy współczynnik niż rok wcześniej, kiedy wyniósł 52,7 proc.

W omawianym okresie otwarto natomiast 20,1 tys. kont IKZE. W tym samym okresie ub.r. było to prawie 2-krotnie więcej, bo niemal 36 tys. nowych kont.

Na koniec okresu prowadzono łącznie 493,2 tys. kont IKZE na łączną kwotę 154,4 tys. zł. Rok wcześniej kont było więcej, mimo przeniesienia ponad tysiąca kont z IKE. Prawie dwukrotnie wzrosła jednak łączna wartość IKZE. Na koniec I półrocza 2013 r. było 509 tys. kont o łącznej wartości 80 tys. zł.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także