Depesze

Aviva TFI na koniec półrocza zarządzała aktywami wartymi 13 mld zł. Cała grupa odnotowała wzrost nowych umów o 65 proc.
2014-08-07  |  14:30

Aviva poprawia wyniki, rozwija biznes, zwłaszcza w sferze ubezpieczeń emerytalnych.

Od początku roku klienci Aviva Investors TFI wpłacili ponad 1,1 miliarda zł do funduszy inwestycyjnych, podaje grupa ubezpieczeniowa w raporcie. Łącznie TFI zarządza aktywami o wartości ponad 13 mld zł.

Do połowy roku łącznie w segmentach obejmujących ubezpieczenia na życie oraz programy inwestycyjne i emerytalne wartość nowo zawartych umów wzrosła o do 174,8 mln zł.

W I półroczu wartość nowego biznesu wzrosła o 65 proc. – podaje w komunikacie Adam Uszpolewicz, prezes grupy Aviva w Polsce.

Aviva zauważa wzrost zainteresowania produktów trzeciofilarowych, zwłaszcza IKZE i IKE.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy zawarliśmy blisko 8900 nowych umów IKZE i IKE, podczas gdy w tym samym okresie roku poprzedniego 3600 – wyjaśnia Uszpolewicz.

Podkreśla jednak, że to wciąż relatywnie niewielka liczba w porównaniu z potencjałem rynku, powstałym po zmarginalizowaniu OFE. Aviva podaje, że dotychczas deklaracje pozostania w OFE złożyło 413 tys. osób, czyli co piąty ubezpieczony, który zdecydował się na złożenie deklaracji.

Aviva TUŻ zanotowała w I półroczu 2014 r. wynik finansowy netto w wysokości 383,9 mln zł. To więcej w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku o ponad 30 proc. Natomiast Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych zanotowało wynik finansowy netto w wysokości 28,8 mln zł, prawie dwukrotnie więcej w ujęciu rocznym.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także