Depesze

Azoty: Cła antydumpingowe na saletrę amonową z Rosji przedłużone na kolejne 5 lat
2014-09-25  |  15:44

Komisja Europejska przedłużyła na kolejne 5 lat obowiązywanie ceł antydumpingowych na import saletry amonowej z Rosji.

23 września Komisja Europejska wydała oficjalne rozporządzenie wykonawcze w tej sprawie. To odpowiedź na wniosek złożony w marcu przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów - Fertilizers Europe. Stowarzyszenie reprezentuje większość  unijnych producentów azotanu amonu, także polskie Azoty. Przez pięć kolejnych lat obowiązywać będą cła w wysokości do 47 euro za tonę saletry amonowej – jednego z najpopularniejszych nawozów stosowanych w Europie.

Wnioskodawcy podkreślali, że w związku z wygaśnięciem środków antydumpingowych istnieje realne prawdopodobieństwo dumpingu, a tym samym wystąpienia szkody dla całego przemysłu unijnego. W ocenie przedstawicieli branży ochrona przed dumpingiem z Rosji jest potrzebna, dopóki kraj ten będzie różnicował ceny gazu, sprzedając surowiec po niskich cenach własnym producentom, a po wysokich cenach producentom w krajach Unii.

Rosja, prowadząc politykę dual-pricing zakładającą różne ceny dla odbiorców krajowych i zagranicznych, wpływa na obniżanie kosztów produkcji nawozów przez rosyjskie firmy - powiedział Marek Kapłucha – wiceprezes Azotów i wiceprezydent Fertilizers Europe.-    Jesteśmy przeciwni nieuczciwej konkurencji. Aktywnie działamy jeśli chodzi o prawodawstwo unijne.

Również Ukraina nałożyła 5-letnie cła na import saletry amonowej z Rosji.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także