Depesze

Wzrośnie wynagrodzenie spółki zależnej Awbud SA za prace przy elektrowni we Włocławku
2014-09-23  |  12:25

O blisko 6 mln zł wzrośnie wynagrodzenie należącego do spółki Awbud firmy Instal-Lublin za wykonanie dla SNC-Lavalin Polska prac przy elektrowni gazowo-parowej we Włocławku.

Instal-Lublin, spółka zależna Awbud SA 22 września otrzymał obustronnie podpisany aneks z  5 września do umowy pomiędzy SNC-Lavalin Polska, a Instalem,  której przedmiotem jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, instalacji klimatyzacji, instalacji ogrzewania, systemu AKPiA instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania w budynku rozdzielni elektrycznych z nastawnia blokową dla Orlen Włocławek Projekt.

Na mocy aneksu strony istotnie rozszerzyły zakres przedmiotu umowy w zakresie  kompleksowego wykonania robót w budynku głównym w elektrowni gazowo-parowej we Włocławku w zakresie instalacji HVAC.

W związku z rozszerzeniem zakresu umowy zostało także podwyższone dotychczasowe wynagrodzenie, z kwoty 3,3 do 9,1 mln zł netto.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także