Depesze

TGE: rekordy na rynku gazu
2014-09-25  |  14:42

Na Towarowej Giełdzie Energii obroty na rynku gazu osiągnęły w sierpniu rekordowy poziom. Spadła natomiast ilość energii elektrycznej jaka handlowano w tym czasie.

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w sierpniu na rynku gazu Towarowej Giełdy Energii wyniósł wraz z aukcjami  rekordowe 29,5 mln MWh. Oznacza to ponad pięciokrotny (o 461 proc.) wzrost w skali miesiąca oraz aż 610-krotny wzrost w skali roku.

Na rynku spot obroty paliwem osiągnęły wartość 0,8 mln MWh. Jest to ponad 5-krotny (o 455 proc.) wzrost w skali miesiąca oraz 46-krotny wzrost w skali roku.

Na rynku terminowym w sierpniu odnotowano rekordowy wolumen obrotu, który przekraczał  28,7 mln MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT wzrosły aż 927 razy (o 92 690 proc.), natomiast w odniesieniu do lipca zwiększyły się ponad pięciokrotnie.

Całkowity wolumen transakcji zawartych w sierpniu na Towarowej Giełdzie Energii na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej przekraczał 10,8 mln MWh, co oznacza spadek o 23,27 proc. w stosunku do ubiegłego roku.

Na Rynku Dnia Następnego obroty osiągnęły wartość 1,7 mln MWh, co oznacza spadek spadek o 4,86 proc.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na RDN, wyniósł 175,70 zł za MWh. Jest to o 36,43 zł mniej niż w poprzednim miesiącu.

Na rynku terminowym wolumen obrotu wyniósł ponad 9 mln MWh czyli był o 26,13 proc. niższy niż w zeszłym roku.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także