Depesze

PGE EJ1 ma inżyniera kontraktu elektrowni jądrowej
2014-09-12  |  13:33

Zgodnie z zapowiedzią z lipca, PGE EJ 1 podpisała umowę z AMEC Nuclear UK Ltd, która będzie inżynierem kontraktu przy projekcie budowy elektrowni jądrowej o mocy ok. 3 tys MW. Łączna wartość netto umowy to ponad 1,3 mld zł.

– Projekt jądrowy nabiera przyspieszeniamówi Jacek Cichosz, prezes PGE EJ 1. – Ostatnie wydarzenia, m.in. umowa PGE SA z krajowymi partnerami biznesowymi, rozstrzygnięcie postępowania na wybór inżyniera kontraktu i wreszcie sprawne podpisanie umowy z wybranym wykonawcą, wzmacniają wiarygodność projektu i pozwalają na realizację kolejnych zaplanowanych zadań.

Inżynier kontraktu wspierać będzie inwestora w przygotowaniu i realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej, w szczególności w realizacji zadań i wypełnianiu obowiązków w stosunku do głównego wykonawcy i dostawcy technologii reaktora.

– Podpisana umowa podzielona została na zakres podstawowy oraz zakres opcjonalny i obejmuje okres co najmniej dziesięciu lat – podaje spółka w komunikacie. – Wykonanie zakresu podstawowego planowane jest do czasu rozstrzygnięcia postępowania zintegrowanego, które połączy w jednym przetargu kluczowe elementy projektu jądrowego, m.in. wybór technologii i sposób finansowania.

Należąca do Polskiej Grupy Energetycznej spółka PGE EJ 1 ma przygotować proces  inwestycyjny przyszłej elektrowni jądrowej, przeprowadzić badania lokalizacyjne oraz uzyskać niezbędne decyzje warunkujące budowę elektrowni jądrowej. Spółka ma też przeprowadzić postępowania na wybór technologii dla elektrowni i w przyszłości zostać jej operatorem.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także