Depesze

PGE: Do 2016 r. 1,7 mld zł na rozwój OZE i 0,7 mld zł na atom
2014-08-27  |  09:30

PGE utrzymuje przychody, poprawia zysk i planuje wydatki na zwiększenie mocy wytwórczych, w tym na rozwój odnawialnych źródeł energii i energetyki jądrowej.

Przychody PGE w I półroczu 2014 r. wyniosły 14,2 mld zł i są nieco niższe niż w tym samym okresie ub.r., kiedy było to 15,1 mld zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o prawie 14 proc. do poziomu 2,5 mld zł.

Zysk operacyjny wzrósł do 3,13 mld zł z 2,77 mld zł przed rokiem.

W celu wzmocnienia pozycji lidera w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce, Grupa PGE planuje w latach 20142020 przeznaczyć około 34 mld zł na odtworzenie, modernizację i budowę nowych aktywów wytwórczych. Kwota ta uwzględnia wydatki modernizacyjno-odtworzeniowe w odniesieniu do istniejących aktywów w wysokości około 16,3 mld zł oraz nakłady inwestycyjne na budowę nowych mocy wytwórczych w wysokości około 15,2 mld zł. Grupa PGE planuje ponadto przeznaczyć 1,7 mld zł na budowę nowych mocy OZE oraz 0,7 mld zł na przygotowanie uruchomienia programu jądrowego do 2016 roku – podała spółka w raporcie.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także