Depesze

PBG: Portfel zamówień na 2014 r. to 830 mln zł
2014-09-02  |  10:30

Przychody PBG w upadłości układowej nieznacznie spadają rdr, spółka notuje stratę w I poł. 2014 r., na co największy wpływ miało wycofanie się z Ukrainy. Powiększa jednak portfel zamówień, zwłaszcza w segmencie budownictwa energetycznego.

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej PBG wyniosły w I półroczu br. 661,5 mln zł, czyli o 6,2 proc. mniej niż rok wcześniej.

Grupa wygenerowała stratę przypadającą akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 160,1 mln zł wobec zysku 139,15 mln zł rok wcześniej.

Największe przychody przyniósł segment „budownictwo energetyczne” i było to 499,8 mln zł, o jedna czwartą więcej niż rok wcześniej. Budownictwo energetyczne to montaż, modernizacja, remonty urządzeń oraz instalacji energetycznych i przemysłowych. Przychody segmentu „gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa” wyniosły 128,7 tys. zł, prawie dwa razy mniej rdr. Segment „budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe” zanotował przychody w wysokości 23,8 tys. zł, o połowę mniej niż w tym samym okresie ub.r. W I półroczu br. spółka nie miała żadnych przychodów z kontraktów drogowych i stratę z segmentu „woda” wobec kilkutysięcznych przychodów rok wcześniej.

Negatywny wpływ na wynik na poziomie operacyjnym miały następujące zdarzenia: odnotowanie straty z inwestycji w jednostki powiązane w wysokości 114 mln zł (w tym 92 mln zł z tytułu dekonsolidacji spółki Energopol Ukraina), odpis aktualizujący wartość udzielonych pożyczek w kwocie 28,5 mln zł (w tym 23 mln zł w związku z pożyczką udzieloną spółce Infra SA) oraz odpis aktualizujący wartość należności handlowych w kwocie 19,5 mln zł – tłumaczy PBG w raporcie finansowym.

Na dzień 1 lipca 2014 roku wartość portfela zamówień Grupy Kapitałowej PBG wynosiła około 6,65 mld zł, z czego do realizacji w 2014 roku przypada około 830 mln zł, natomiast pozostała kwota, tj. 5,82 mld zł na lata kolejne, wynika z raportu. Największy udział w portfelu zamówień Grupy stanowią kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego (95 proc.). Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa stanowi 5 proc. wartości portfela Grupy PBG.

Jednostka dominująca Grupy Kapitałowej PBG, jest PBG SA w upadłości układowej przeciwko Skarbowi Panstwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w związku z budową autostrady A4.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także