Depesze

MSP obejmie akcje Grupy Lotos nowej emisji
2014-09-08  |  16:10

Ministerstwo Skarbu Państwa zamierza kupić należne mu akcje Grupy Lotos nowej emisji. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Grupy Lotos wyraziło zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy.

– Jesteśmy przygotowani na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym. Naszym priorytetem i obowiązkiem jako właściciela jest konsekwentne budowanie wartości spółek Skarbu Państwa – powiedział Rafał Baniak, wiceminister skarbu państwa.

Pieniądze pozyskane dzięki emisji akcji od Skarbu Państwa zostaną przeznaczone na budowę instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących. Dzięki tej inwestycji wzrośnie efektywność działalności rafineryjnej prowadzonej w ramach Grupy Lotos poprzez pogłębienie stopnia przerobu ropy naftowej  podkreśla resort w komunikacie.

– Projekt przygotowany przez Grupę Lotos zakłada osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych, jednocześnie wpisuje się w realizacje strategii bezpieczeństwa energetycznego. W ten sposób tworzymy potencjał gospodarki i tego też oczekują od nas akcjonariusze tych spółek, w których państwo ma większościowy portfel akcji – mówi Rafał Baniak.

W efekcie realizacji inwestycji produkty niskomarżowe wytwarzane w Rafinerii zostaną zastąpione w znacznej mierze produktami wysokomarżowymi, pożądanymi przez rynek europejski ze względu na utrzymujący się w regionie deficyt.
Decyzja ma charakter biznesowy.

Test prywatnego inwestora wykazał, że inwestycja Lotosu jest rentowna i ma uzasadnienie biznesowe, a Minister Skarbu Państwa obejmując akcje zachowa się jak prywatny inwestor. Każdy projekt, który przekłada się na rozszerzenie naszego dostępu do surowców energetycznych czy efektywniejsze ich wykorzystanie jest poddawany dokładnej analizie, aby móc podjąć właściwe działania – powiedział wiceminister Baniak.

Minister Skarbu Państwa ma możliwość podwyższenia kapitału zakładowego ze środków zgromadzonych w Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, który jest zasilany wpływami z prywatyzacji. Każdorazowo przedsiębiorca występujący o wsparcie składa w MSP wniosek wraz z biznesplanem i testem prywatnego inwestora.

Grupa Lotos zamierza z nowej emisji akcji pozyskać na inwestycje ok 1 mld zł.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także