Depesze

Lotos otrzyma finansowanie na zagospodarowanie złoża na Bałtyku
2014-08-25  |  13:15
fot.: Materiały prasowe grupy Lotos

Lotos Petrobaltic otrzyma od PIR, BGK i Pekao miliard zł na zagospodarowanie złoża na B8 Bałtyku.

Spółka celowa, zależna od Lotos Petrobaltiku, zajmująca się poszukiwaniem oraz wydobyciem ropy i gazu, zawarła 25 sierpnia 2014 r. z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Bankiem Pekao S.A. umowy dotyczące finansowania zagospodarowania złoża B8 zlokalizowanego na Morzu Bałtyckim. Wartość projektu to prawie 1,8 mld zł. Środki z PIR to 430 mln zł, natomiast Pekao S.A. i BGK zapewnią finansowanie łącznie na kwotę ok. 660 mln złotych.

Dzięki dofinansowaniu Lotos ma zagospodarować koncesję na bałtyckim złożu B8. Dotychczasowe prace nad rozwojem projektu B8 były finansowane ze środków własnych spółki. Podpisana umowa przewiduje, że inwestycja zostanie zrealizowana przez powołaną w tym celu spółkę celową. Jej wyłącznym wspólnikiem będzie Lotos Petrobaltic, który aportem wniesie do spółki celowej koncesję oraz platformę wiertniczą.

Spółka celowa przeprowadzi pozostałe prace związane z zagospodarowaniem złoża B8, które obejmują między innymi przebudowę posiadanej platformy na centrum produkcyjne, przygotowanie infrastruktury podwodnej oraz wykonanie ostatnich przed rozpoczęciem eksploatacji odwiertów zatłaczających.

Potencjał wydobywczy złoża B8 oszacowano na 3,5 mln ton ropy naftowej. Uruchomienie przemysłowej produkcji ze złoża B8 zaplanowano na koniec 2015 r. Szacowana roczna produkcja powinna wynieść ok. 250 tys. ton ropy naftowej (ok. 5,3 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie).

Szacujemy, że roczna produkcja ze złoża B8 powinna stanowić niemal jedną trzecią obecnej produkcji ropy w Polsce. Dzięki realizacji projektu, udział złóż bałtyckich w krajowej produkcji ropy powinien wzrosnąć dwukrotnie, do 33 proc. – mówi Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa.

Surowiec ma być dostarczany do rafinerii Lotos w Gdańsku. Produkowany równolegle gaz ziemny ma być dostarczany do działającej już elektrociepłowni we Władysławowie. Inwestycja wpisuje się w strategię Lotosu na lata 2011–2015.

Bazując na dostępnych szacunkach geologicznych potencjalne zasoby koncesji spółki na tym akwenie wynoszą blisko 30 mln ton ropy naftowej – powiedział Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy Lotos S.A.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także