Depesze

KNF: zatwierdzenie prospektu emisyjnego Serinus Energy
2014-09-26  |  16:35

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego został zatwierdzony prospekt emisyjny sporządzony przez Serinus Energy Inc. z siedzibą w Calgary (Kanada).

Spółka ma  zamiar  ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym ponad 38,4 mln akcji. Firma inwestycyjna to Dom Inwestycyjny Investors.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także