Depesze

KNF ukarał skarb państwa za niedopełnienie obowiązków informacyjnych przy tworzeniu Polskiej Grupy Energetycznej
2014-09-23  |  14:32

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu karę pieniężną w wysokości 20 tys zł za niedokonanie zawiadomienia KNF oraz spółki PGE Polska Grupa Energetyczna o zmianie liczby akcji posiadanych w spółce.  

Przy połączeniu 31 sierpnia 2010 PGE Polska Grupa Energetyczna ze spółkami PGE Górnictwo i Energetyka oraz PGE Energia, na potrzeby połączenia wyemitowano akcje obejmowane przez akcjonariuszy spółek przejmowanych. Przez to udziału skarbu państwa w akcjonariacie PGE spadł z poziomu 85 proc. do 79,29 proc.

– Brak przekazania w terminie przez stronę zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji spółki spowodował, iż pozostali inwestorzy w dniu 31 sierpnia 2010 powzięli informację o tym, że doszło do podwyższenia kapitału zakładowego spółki, nie dysponowali jednak informacją o tym, jak powyższe zdarzenie wpłynęło na strukturę akcjonariatu – podkreślił KNF w komunikacie.

Ponieważ, jak podkreśla KNF, Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem wielu spółek publicznych, nałożona kara ma na celu zapobieżenie w przyszłości powtórnemu naruszeniu obowiązków nałożonych ustawą o ofercie, a jej nagłośnienie powinno mieć walor edukacyjny.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także