Depesze

JSW: 341,4 mln zł straty netto w I poł. 2014 r.
2014-08-14  |  09:50

Spowolnienie gospodarcze i niższe ceny węgla na rynkach światowych doprowadziły JSW do wygenerowania straty netto na koniec I półrocza.

Przychody Jastrzębskiej Spółki Węglowej w I poł. br. spadły o 23,9 proc. w ujęciu rocznym do poziomu 3,13 mld zł.

Spółka zanotowała także stratę netto w wysokość 341,4 mln zł wobec zysku w wysokości 172,9 mln zł po I półroczu 2013 r.

Na działalność i wyniki z działalności grupy wpływa szereg czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Utrzymujące się spowolnienie gospodarcze głównie na rynkach europejskich, w tym brak stabilności na rynku stali, ma swoje odzwierciedlenie w przewidywalnych odbiorach koksu i węgla koksowego. Drastyczny spadek cen rynkowych koksu i węgla bezpośrednio wpłynęły na wyniki grupy – tłumaczy JSW w raporcie finansowym.

Wolumen sprzedaży węgla przez spółkę obniżył się o 25,5 proc. przy niższej cenie sprzedaży średnio o 13,6 proc.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także