Depesze

Grupa Lotos chce pozyskać 1 mld zł z nowej emisji akcji
2014-09-08  |  14:46

1 mld złotych zamierza pozyskać Grupa Lotos dzięki emisji nowych akcji. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Grupy Lotos wyraziło zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego – poinformowały władze spółki.

Decyzja oznacza, że spółka może wyemitować maksymalnie 55 mln nowych akcji zwykłych i zaproponować ich kupno dotychczasowym akcjonariuszom spółki. Dzień prawa poboru ustalono na 18 listopada. Za każdą akcję posiadaną na koniec tego dnia akcjonariuszowi będzie przysługiwało jedno prawo poboru.

Liczba akcji nowej emisji, zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości przez zarząd spółki. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie prawa poboru, zostanie określony w prospekcie akcji nowej emisji, który zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wielkość wpływów z emisji będzie uzależniona m.in. od sytuacji makroekonomicznej, sytuacji na rynkach kapitałowych, popytu na akcje oraz ostatecznie ustalonych warunków emisji.

Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na wsparcie inwestycji w gdańskiej rafinerii oraz zwiększenie wydobycia gazu.
  
(Newseria Inwestor)

Czytaj także