Depesze

Enea: Wzrost zysku netto o 37,4 proc. rdr
2014-08-27  |  09:41

Enea poprawia wyniki, także dzięki niższym kosztom i niższej cenie zakupionej energii.

W I półroczu 2014 r. Grupa Kapitałowa Enea wypracowała 4,8 mld zł przychodów ze sprzedaży netto – po odliczeniu podatku akcyzowego, czyli o 5,3 proc. więcej rdr. Zysk netto wzrósł o 37,4 proc. do poziomu 625 mln zł.

Zysk operacyjny zwiększył się w I półroczu o 37,6 proc. do 759 mln zł.

Na wyniki grupy w I półroczu 2014 r. pozytywnie wpłynęło rozpoznanie przychodu z tytułu rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych, który zasilił wynik EBITDA kwotą 258 mln zł. Niższa cena węgla z transportem przyczyniła się do spadku kosztów zużycia materiałów i surowców oraz wartości sprzedanych towarów. Wyniki wsparte zostały również wyższym wolumenem zakupionej energii przy niższej o 12,5 proc. średniej cenie zakupu – tłumaczy zarząd Enei w raporcie.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także